Forsamtale »

Som ny klient og i individuel session vil du få tilbudt en fortrolig og gratis forsamtale. Forsamtalen er helt uforpligtende! Formålet med forsamtalen er at skabe indledende overblik og fokus på din situation og finde ud af om psykologhjælp er noget for dig. Til samtalen vil du få et indtryk af mig som psykolog og jeg vil fagligt vurdere, om jeg er den rette psykolog for dig og ellers henvise dig til en kompetent kollega, som kan tilbyde den hjælp neotp du har brug for.

**Såfremt du ønsker at fortsætte samtaleforløbet efter vores forsamtale beregnes normal takst for forsamtalen. Dvs. den takst din økonomiske situation berettiger dig til. Ønsker du ikke at fortsætte samtaleforløbet eller en henvisning til en anden psykolog er forsamtalen uden beregning. Alle partnere som der henvises til er autoriseret Cand. Psych. 

'''Som det fremgår ovenfor er forsamtalen uforpligtende og gratis, hvis du ikke ønsker at fortsætte samtaleforløbet efter forsamtalen. Af hensyn til øvrige klienters mulighed for at booke nye tider og psykologens arbejdsbyrde i forbindelse med forberedelsen af din forsamtale, vil udeblivelse eller aflysning senere end kl. 14 dagen før aftalt tid blive faktureret med fuld takst. Ved bestilling af tid til forsamtale vil du derfor blive bedt om at opgive dit fulde navn, adresse og telefonnummer (alle personlige data behandles naturligvis fortroligt i følge gældende regelsæt for Danske Psykologer)

Hvad afspejler prisen?

Taksterne og prisen er sat i overensstemmelser med psykologens kvalifikationer.

Højt psykologfagligt niveau betyder højt fagligt kvalificerede hjælp så du hurtigst muligt kan komme i gang med dit arbejde igen, være tilfreds hermed, leve et godt socialt liv og være glad sammen med dine børn, familie, kæreste, ægtefælle og venner.

På et i øvrigt totalt ugennemskueligt terapi markedet kan du let finde billigere tilbud om samtaler, kortere ventetid m.v. Desværre er vores erfaring fra utalt af klienter som henvender sig efterfølgende at disse tilbud alt for ofte dækker over ringe professionalitet, uddannelsesniveau og erfaring. 

Du skal ligeledes være opmærksom på at der findes mange forskellige psykologiske metoder – som kræver meget forskelligt engagement, kvalifikations- og uddannelsesniveau af psykologen i samtalen – som i sidste ende har betydning for din helbredelse og livskvalitet. Med et sted mellem 15.000 og 20.000 klienttimers erfaring, tilfredse og tilbagevende klienter gennem 15 år mødes du her med det højeste uddannelsesniveau og stor erfaring der sikre, at du vil modtage den bedste tænkelige, professionelle og mest effektive hjælp – Hvilket prisen naturligvis afspejler.

Tilskudsordning: Sundhedforsikring / Sygesikringstilskud / Sygeforsikringen Danmark Lægehenvisning »

Flere og flere privat personer og virksomheder er omfattet af en såkaldt Sundhedsforsikring. Sundhedsforsikringen dækker mellem 8-12 psykologsamtaler til en selv eller ens familie. Visse forsikrings- og pensionsselskaber henviser til bestemte psykologer. Hos andre selskaber kan du vælge psykologen selv. Du kan med fordel, før du bestiller tid, undersøge om du er omfattet af en sundhedsforsikring og om du selv kan vælge psykolog. På grund af det ekstra administrative arbejde i forbindelse med ekstern afregning påregnes der 170 kr. ekstra i forhold til ovennævnte takster (studierabat kan ikke opnås). Det er muligt at opnå tilskud gennem Sygesikringen DK, Jf. Web: http://www.sygeforsikring.dk/

Lægehenvisning »

Desværre er det sådan i dag at alt for få psykologer kan modtage klienter med lægehenvisning. Det bevirker at der især i byerne ofte er langt over 3 månedernes ventetid på behandling. Ved depression og andre psykologiske lidelser ved vi, at et væsentligt kriterium for et vellykket behandlingsforløb og din livskvalitet afhænger af, hvornår du kommer i behandling. Desværre kan du ikke bruge din lægehenvisning hos mig. Men for at du kan komme i behandling snarest muligt, tilbyder jeg de første 3 behandlinger til nedsat pris: 800,00 kr. per session såfremt du kan fremvise en henvisning fra din læge. Lider du for eksempel af depression eller angst vil du allerede efter 3-5 sessioner som oftest mærke en betydelig bedring og øget livskvalitet, og det kan derfor være kostbar tid at vente med at komme i behandling. Foruden den nedsatte takst tilbyder jeg særlig kort ventetid til klienter med lægehenvisning. Jeg bestræber mig på at du kan få tid indenfor ca. en uge.

Studietakst »

Alle udeboende studerende med studiekort vil få tilbudt studierabat.
Bemærk: Hvis du ønsker studietakst kan denne ikke kombineres med andre tilskudsordninger. 

Studiecoaching »

Studiecoaching er en kombination mellem terapi, studieteknik og vejledning. Ved vores samtaler behandles både konkrete studietekniske indsatsområder i kombination med fx præstationsangst, almene studiekriser, dit sociale liv på studiet etc. Min psykologiske og faglige viden om studiecoaching er opnået på baggrund af mange års erfaring med vejledning og undervisning på universitetet, CVU etc.

Betalingsform »

Hvis ikke der er indgået en forudgående aftale om andet afregnes der kontant efter hver session. Det er muligt at benytte Mobile-Pay til betaling.

Afbud »

Afbud ved sygdom skal meddeles telefonisk inden kl 16.00 dagen før aftalt tid. Aflysning som ikke skyldes sygdom skal meddeles senest 3 dage før aftalte tid. Udeblivelse eller afbud senere end anført afregnes med fuld takst. Ved gentagende misvedligeholdelse af aftaler forbeholdes retten til - uden yderligere varsel, at afbryde samarbejdet. 

Takster regules med udgangspunkt i Psykologforeningens retningslinier herfor.