Privatlivspolitik - Persondataforordning af 05/2018:

Dine data behandles efter de gældende regler.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende datasikkerheden. Herunder diskrimination ,ID-tyveri, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Vi konsekvensberegner persondata, biometriske oplysninger om dig Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

Ansvarlig:

Kontaktperson: Arthur Stroud

CVR: 32625002

Telefonnr.: 3029-3008

De data som vi behandler:

Almindelige persondata

  • CPR-nummer
  • Følsomme data
  • Biometriske oplysninger

Væsentligt sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

 

Vi indsamler data Det sker, når vi har brug for at:

  • I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Persondata forsøgs altid minimeret og bruges i anonymiseret form sammenholdt med vores forpligtelser til at tilbyde kvalificeret behandling. Art af persondata, vi behandler, skal således henholdes til vores retlige forpligtelse.

Alle persondata, valideres, dvs undersøges for rigtighed. Ligeledes opdateres disse løbende.

Du kan til enhver tid meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata: Herunder: Slettes dine persondata, når de ikke længere er relevante i forhold til behandling samt opbevaring af dine data.

 

Samtykke til brug af data frivilligt, og du kan til enhver tid ændre dette. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

 

Behandle af data om børn, indhentes samtykke fra forælder.

Persondata til andre aktører.

Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.